หน้าหลัก
มักหลุ๋มักเสีย
มักฯหลฯมักฯเสยฯ
[มักหลุมักเสีย]

ก.ชำรุดง่าย,เสียง่าย,เสียบ่อยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักหลุ๋มักเสีย (มักฯหลฯมักฯเสยฯ)