หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มักหย้อง
อักษรล้านนา
มักฯอยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[มักอฺย้อง]
ความหมาย

ก.ชอบแต่งตัว,ชอบหรูหรา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักหย้อง (มักฯอยฯอฯง)