หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักลาบดิ๋บ
อักษรล้านนา
มักฯลาบฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[มักลาบดิบ]
ความหมาย

ก.ชอบกินลาบดิบ; ดู...ลาบดิ๋บ

ออกเสียงล้านนา
ลาบดิ๋บ
อักษรล้านนา
ลาปฯดิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ลาบดิบ]
ความหมาย

น.ลาบที่ไม่ได้คั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักลาบดิ๋บ (มักฯลาบฯดิปฯ)