หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักง่าย
อักษรล้านนา
มักฯง่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[มักง่าย]
ความหมาย

ก.มีนิสัยชอบเอาแต่ความสะดวกเข้าว่า; จูง่าย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักง่าย (มักฯง่ายฯ)