หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักขี้ด้อย
อักษรล้านนา
มักฯขี้ด้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มักขี้ด้อย]
ความหมาย

ก.ตะกละ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักขี้ด้อย (มักฯขี้ด้อฯยฯ)