หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักกิ๋นมักตาน
อักษรล้านนา
มักฯกินฯมักฯทาฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[มักกินมักทาน]
ความหมาย

ก.ชอบทำบุญทำทาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักกิ๋นมักตาน (มักฯกินฯมักฯทาฯนฯ)