หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักกิ๋น
อักษรล้านนา
มักฯกินฯ
เทียบอักษรไทย
[มักกิน]
ความหมาย

ก.ชอบกิน,เห็นแก่กิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักกิ๋น (มักฯกินฯ)