หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มักกั๋น
อักษรล้านนา
มักฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[มักกัน]
ความหมาย

ก.ชอบกัน,แอบเป็นชู้กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักกั๋น (มักฯกันฯ)