หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มักกั๊ก
อักษรล้านนา
มักฯคักฯ
เทียบอักษรไทย
[มักคัก]
ความหมาย

ว.ลักษณะของคนที่ล่ำสัน แต่ค่อนข้างเตี้ย; ถ้าขนาดใหญ่และสูง ใช้ มึกกึ้ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มักกั๊ก (มักฯคักฯ)