หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มะๆ
อักษรล้านนา
มะๆ
เทียบอักษรไทย
[มะๆ]
ความหมาย

ว.อาการนวดหรือฟั้นสิ่งที่เหลวข้น อย่างนวดแป้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะๆ (มะๆ)