หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มะโหกก้นปู้ด
อักษรล้านนา
มโห฿กฯก้฿นฯพูด
เทียบอักษรไทย
[มะโหกก้นพูด]
ความหมาย

น.ริดสีดวงทวาร; บ่าโหกก้นปู้ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะโหกก้นปู้ด (มโห฿กฯก้฿นฯพูด)