หน้าหลัก
มะโหก
มโห฿กฯ
[มะโหก]

น.โรคกระษัย - ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแผ้งแรงน้อย ตัวเหลือง มือเท้าเย็น; บ่าโหก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะโหก (มโห฿กฯ)