หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มะโหก
อักษรล้านนา
มโห฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[มะโหก]
ความหมาย

น.โรคกระษัย - ชื่อโรคตามตำราแพทย์แผนโบราณ ทำให้ร่างกายทรุดโทรม มีอาการผอมแผ้งแรงน้อย ตัวเหลือง มือเท้าเย็น; บ่าโหก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะโหก (มโห฿กฯ)