หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มะ - มะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ม]
ความหมาย

ม (มะ) เป็นอักษรต่ำ เทียบตัว "ม" ออกเสียงเป็น มŽะ มีพื้นเสียงเท่ากับอักษร "ม" ในภาษาไทย ใช้เป็นพยัญชนะต้น ตัวสะกด และตัวตามในแม่กม ในภาษาบาลี สันสกฤต: ม - ม ผันได้ ๓ ระดับเสียง ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้เพียง ๒ ตัว คือวรรณยุกต์ เอก และ โท เช่น มา ม่า ม้า อีก ๓ ระดับเสียง หมา หม่า หม้า จัดไว้ในหมวด ห นำ ม (หม๋ะ-หมฯ) เมื่อจัดรวมเข้าด้วยกันก็ออกเสียงได้ครบ ๖ ระดับเสียงคือ มา หม่า ม่า หม้า ม้า หมา - มา ห่มฯา ม่า ห้ฯมฯา ม้า หมฯา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะ - มะ (ม)