หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มะ
อักษรล้านนา
มะ
เทียบอักษรไทย
[มะ]
ความหมาย

น.คำนำหน้าเรียกผลไม้หลายอย่างกร่อนมาจากคำว่า "หมาก" ซึ่งแปลว่าลูกไม้ (ล้านนาใช้หลายอย่าง เช่น บะ บ่า หมะ หม่า หมาก) ในพจนานุกรมฉบับมรดกล้านนานี้จะใช้ "บ่า" เป็นศัพท์ยืน เช่น บ่าม่วง - มะม่วง บ่าโอ - ส้มโอ บ่า หนุน - ขนุน เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มะ (มะ)