หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอยอ๊อดฮ้อด
อักษรล้านนา
มอฯยฯอัอฯดฮัอฯด
เทียบอักษรไทย
[มอยอ๊อดฮ้อด]
ความหมาย

ว.สีคล้ำขำคม: (ปาก)สีตุ๊เจ้าไฅ่สิ๋กข์; สีบ่าตันดิ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอยอ๊อดฮ้อด (มอฯยฯอัอฯดฮัอฯด)