หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอย
อักษรล้านนา
มอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มอย]
ความหมาย

ว.คล้ำ,หรี่ลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอย (มอฯยฯ)