หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอมเหล้า
อักษรล้านนา
มอฯมเหั้ลฯา
เทียบอักษรไทย
[มอมเหล้า]
ความหมาย

ก.บังคับหรือยุให้ดื่มสุราจนเมาไม่มีสติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอมเหล้า (มอฯมเหั้ลฯา)