หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอมหมิ่นจนกั๋น
อักษรล้านนา
มอฯมหิ่มฯรช฿นฯกันฯ
เทียบอักษรไทย
[มอมหมิ่นชนกัน]
ความหมาย

ก.อาการที่ใช้เขม่าไฟทาทั่วหน้าไก่ชนเพื่อให้จำหน้ากันไม่ได้ สำหรับซ้อมชน หรือทดลองชน สำ.ใส่ความยุให้พวกเดียวกันผิดใจกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอมหมิ่นจนกั๋น (มอฯมหิ่มฯรช฿นฯกันฯ)