หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอมหมิ่น
อักษรล้านนา
มอฯมหิ่มฯร
เทียบอักษรไทย
[มอมหมิ่น]
ความหมาย

ก.ใช้เขม่าไฟทาให้ทั่ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอมหมิ่น (มอฯมหิ่มฯร)