หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอบเวนเกน
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯเวนฯเคนฯ
เทียบอักษรไทย
[มอบเวนเคน]
ความหมาย

ก.มอบให้ด้วยความเคารพ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบเวนเกน (มอฯบฯฯเวนฯเคนฯ)