หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอบเวน
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯเวนฯ
เทียบอักษรไทย
[มอบเวน]
ความหมาย

ก.มอบให้,มอบหมายให้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบเวน (มอฯบฯฯเวนฯ)