หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอบอั๊บ
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯอับฯฯ
เทียบอักษรไทย
[มอบอับ]
ความหมาย

ก.มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์; มอบอั๊บป๋งปั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบอั๊บ (มอฯบฯฯอับฯฯ)