หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอบส่อง
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯส่อฯง
เทียบอักษรไทย
[มอบส่อง]
ความหมาย

ก.แอบดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบส่อง (มอฯบฯฯส่อฯง)