หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอบปู๋
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯ
เทียบอักษรไทย
[มอบปู]
ความหมาย

ดู...มอก น.๒

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบปู๋ (มอฯบฯฯ)