หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอบจ๊อก
อักษรล้านนา
มอฯบฯฯชัอฯก
เทียบอักษรไทย
[มอบช็อก]
ความหมาย

ก.แอบซ่อน หรือหลบอยู่ในมุมห้อง หรือในสถานที่แคบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอบจ๊อก (มอฯบฯฯชัอฯก)