หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอนไข่แดง
อักษรล้านนา
มอฯรไข่แดงฯ
เทียบอักษรไทย
[มอนไข่แดง]
ความหมาย

น.มอนไข่แดง/ไข่แดง คือส่วนที่อยู่ใจกลางของไข่ มีไข่ขาวหุ้มอยู่ล้อมรอบ เรียก ''มอนไข่''; ดู...มอนไข่

ออกเสียงล้านนา
มอนไข่
อักษรล้านนา
มอฯรไข่
เทียบอักษรไทย
[มอนไข่]
ความหมาย

น1.มอนไข่ - ภาษาถิ่นเหนือเรียก ไข่แดง ว่า ''มอนไข่''; - มอนไข่ เป็นส่วนประกอบของไข่ อยู่ภายในเปลือกไข่ เช่น ไข่ไก่ เป็ด นก เต่า มีสีเหลืองหรือเหลืองอมแดง มีสารอาหารไว้ใช้เลี้ยงตัวอ่อน มีไข่ขาวหุ้มโดยรอบ; น2.มอนไข่ - ชื่อกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่ง ดอกเป็นพวงยาว กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม เรียก ''เอื้องมอนไข่''; ดู...เอื้องมอนไข่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอนไข่แดง (มอฯรไข่แดงฯ)