หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอนไข่
อักษรล้านนา
มอฯรไข่
เทียบอักษรไทย
[มอนไข่]
ความหมาย

น1.มอนไข่ - ภาษาถิ่นเหนือเรียก ไข่แดง ว่า ''มอนไข่''; - มอนไข่ เป็นส่วนประกอบของไข่ อยู่ภายในเปลือกไข่ เช่น ไข่ไก่ เป็ด นก เต่า มีสีเหลืองหรือเหลืองอมแดง มีสารอาหารไว้ใช้เลี้ยงตัวอ่อน มีไข่ขาวหุ้มโดยรอบ; น2.มอนไข่ - ชื่อกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่ง ดอกเป็นพวงยาว กลีบดอกสีขาว กลิ่นหอม เรียก ''เอื้องมอนไข่''; ดู...เอื้องมอนไข่

ออกเสียงล้านนา
เอื้อง มอนไข่
อักษรล้านนา
เอิ้อฯงมอฯรไข่
เทียบอักษรไทย
[เอื้องมอนไข่]
ความหมาย

น.เอื้องมอนไข่ - กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-50 ซ.ม. ลำต้นรูปแท่งดินสอกลม ขนาด 2-2.5 ซ.ม. ยาว 25-50 ซ.ม. ผิวมีร่องตื้นตามยาว, ใบรูปรีกว้าง 4-5 ซ.ม. ยาว 8-12 ซ.ม. แต่ละลำมี 2-5 ใบ มักจะทิ้งใบเมื่อผลิดอก, ดอกเป็นพวง ออกตามข้อ ห้อยลง ยาว 20-30 ซ.ม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากสีเหลืองเข้ม ขนาดใหญ่ มีขนนุ่ม ขอบกลีบหยักละเอียด มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกบานเต็มที่่กว้าง 2-2.5 ซ.ม. มีกลิ่นหอม พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอนไข่ (มอฯรไข่)