หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอน
อักษรล้านนา
มอฯร
เทียบอักษรไทย
[มอน]
ความหมาย

น.ใจกลางส่วนสำคัญ ว.ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเจือปน; ม้อน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอน (มอฯร)