หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอดลถเคื่อง
อักษรล้านนา
มอฯดร฿ถฯเระฯคิ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[มอดรถเครื่อง]
ความหมาย

น.บุคคลที่ชอบขโมยรถจักรยานยนต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอดลถเคื่อง (มอฯดร฿ถฯเระฯคิ่อฯง)