หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มองเซิง
อักษรล้านนา
มอฯงเซิงฯ
เทียบอักษรไทย
[มองเซิง]
ความหมาย

น.กลองสองหน้า ของชาวไทใหญ่คล้ายตะโพนไทย แต่ ขนาดโตกว่า มีสายผูกคล้องคอหรือหาม ใช้ฝ่ามือตี บรรเลงร่วมกับฆ้องชุดและฉาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มองเซิง (มอฯงเซิงฯ)