หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มองนํ้า
อักษรล้านนา
มอฯงนาฯ
เทียบอักษรไทย
[มองน้ำ]
ความหมาย

น.ครกกระเดื่องที่ใช้พลังน้ำในการทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มองนํ้า (มอฯงนาฯ)