หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มองตํ๋าเข้า
อักษรล้านนา
มอฯงตำเขั้า
เทียบอักษรไทย
[มองตำเข้า]
ความหมาย

น.ครก กระเดื่องที่ใช้สำหรับตำข้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มองตํ๋าเข้า (มอฯงตำเขั้า)