หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกใด
อักษรล้านนา
มอฯกได
เทียบอักษรไทย
[มอกใด]
ความหมาย

ใช้เป็นคำถาม - เท่าใด,ขนาดใด,เพียงใด; มอกฮือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกใด (มอฯกได)