หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกเหม๋าะ
อักษรล้านนา
มอฯกโหมฯอฯะ
เทียบอักษรไทย
[มอกเหมาะ]
ความหมาย

ว.พอดี,พอเหมาะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกเหม๋าะ (มอฯกโหมฯอฯะ)