หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกเป๋น
อักษรล้านนา
มอฯกเปนฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกเปน]
ความหมาย

ว.เพียงแต่เป็น,เป็นเพียง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกเป๋น (มอฯกเปนฯ)