หน้าหลัก
มอกฮือ
มอฯกรื
[มอกรือ]

ดู...มอกใด

มอกใด
มอฯกได
[มอกใด]

ใช้เป็นคำถาม - เท่าใด,ขนาดใด,เพียงใด; มอกฮือ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกฮือ (มอฯกรื)