หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกฮาม
อักษรล้านนา
มอฯกรามฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกราม]
ความหมาย

ว.ขนาดปานกลาง,ขนาดพอดี,กำลังอยู่ในวัยรุ่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกฮาม (มอฯกรามฯ)