หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกอี้
อักษรล้านนา
มอฯกอี้
เทียบอักษรไทย
[มอกอี้]
ความหมาย

ว.แค่นี้,เท่านี้,ขนาดนี้,เพียงนี้; เม้าอี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกอี้ (มอฯกอี้)