หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกอั้นบ่ดาย
อักษรล้านนา
มอฯกอั้นฯบํดายฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกอั้นบ่ดาย]
ความหมาย

ว.ก็แค่นั้น,ก็เท่านั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกอั้นบ่ดาย (มอฯกอั้นฯบํดายฯ)