หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกอั้น
อักษรล้านนา
มอฯกอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกอั้น]
ความหมาย

ว.แค่นั้น,เท่านั้น,ขนาดนั้น,เพียงนั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกอั้น (มอฯกอั้นฯ)