หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกหมัง
อักษรล้านนา
มอฯกหัมฯง
เทียบอักษรไทย
[มอกหมัง]
ความหมาย

ว.ของที่ใช้แล้วไม่นานและยังใช้งานได้ดี; หมัง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกหมัง (มอฯกหัมฯง)