หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกม่วน
อักษรล้านนา
มอฯกม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[มอกม่วน]
ความหมาย

น.พอสนุก,แค่สนุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกม่วน (มอฯกม่วฯร)