หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกปู๋
อักษรล้านนา
มอฯกปู
เทียบอักษรไทย
[มอกปู]
ความหมาย

น.อาหารที่ใช้ปูนาตำคั้นเอาน้ำตั้งไฟให้สุก ผสมข้าวคั่วป่นเพื่อให้น้ำแกงข้น ปรุงรสด้วยน้ำพริก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกปู๋ (มอฯกปู)