หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกปอฮ้ายปอดี
อักษรล้านนา
มอฯกพํอฯร้ายฯพํอฯดี
เทียบอักษรไทย
[มอกพอร้ายพอดี]
ความหมาย

ว.ระดับปานกลาง ไม่ดีหรือไม่เลวจนเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกปอฮ้ายปอดี (มอฯกพํอฯร้ายฯพํอฯดี)