หน้าหลัก
มอกปอฮ้ายปอดี
มอฯกพํอฯร้ายฯพํอฯดี
[มอกพอร้ายพอดี]

ว.ระดับปานกลาง ไม่ดีหรือไม่เลวจนเกินไป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกปอฮ้ายปอดี (มอฯกพํอฯร้ายฯพํอฯดี)