หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอกปอดี
อักษรล้านนา
มอฯกพํอฯดี
เทียบอักษรไทย
[มอกพอดี]
ความหมาย

ว.ขนาดพอดี,ไม่ขาดไม่เหลือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกปอดี (มอฯกพํอฯดี)