หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มอกจั๋บ
อักษรล้านนา
มอฯกจัปฯ
เทียบอักษรไทย
[มอกจับ]
ความหมาย

ว.พอเหมาะพอดี,ขนาดพอดี,รสพอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกจั๋บ (มอฯกจัปฯ)