หน้าหลัก
มอกจั๋บ
มอฯกจัปฯ
[มอกจับ]

ว.พอเหมาะพอดี,ขนาดพอดี,รสพอดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอกจั๋บ (มอฯกจัปฯ)