หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มอก
อักษรล้านนา
มอฯก
เทียบอักษรไทย
[มอก]
ความหมาย

น๑.ขนาด,เท่า,เสมอ,มาตรฐาน; เม้า ก็ว่า น๒.ชื่อของอาหารที่ใช้ปูนาตำคั้นเอาน้ำตั้งไฟให้สุก ผสมข้าวคั่วป่นเพื่อให้น้ำแกงข้น ปรุงรสด้วยน้ำพริก; มอกปู๋,มอบ,มอบปู๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มอก (มอฯก)