หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มวลหมู่
อักษรล้านนา
มวฯลหู่
เทียบอักษรไทย
[มวลหมู่]
ความหมาย

ว.ทั้งปวง,ทั้งหมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มวลหมู่ (มวฯลหู่)