หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มวย
อักษรล้านนา
มวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[มวย]
ความหมาย

ก.การต่อสู้ที่ใช้อวัยวะหลายอย่าง เช่น หมัด ศอก เข่า เท้า เป็นชื่อที่ใช้สากลว่า มวยไทย; ตี๋ลูกกุย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มวย (มวฯยฯ)