หน้าหลัก
มวก
มวฯก
[มวก]

น.น้ำที่ได้จากการแช่ข้าว เรียก น้ำเข้ามวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มวก (มวฯก)